Ukratko o newsletteru!

Newsletter je izravan kanal komunikacije između određene osobe/tvrtke i korisnika koji su prijavljeni na njega (newsletter).
Slanjem newsletter-a možete promovirati svoje proizvode i usluge ili povećati svijest o svojoj prisutnosti na tržištu među određenim grupama ljudi.

Šaljemo ga putem Newsletter servera, putem administrativnog sučelja možete analizirati kampanju i pratiti učinak, a korisnik Vašu ponudu i informaciju dobije u obliku email-a.

Paketi

Newsletter

 • Broj korisnika
 • Broj ukupno poslanih mailova
 • Broj poslanih kampanja

Bronze

299 Kn
299 Kn
 • do 15 000
 • do 60 000
 • 4

Silver

599 Kn
599 Kn
 • do 50 000
 • do 200 000
 • 4

Gold

799 Kn
799 Kn
 • do 100 000
 • do 400 000
 • 4

Platinum

999 Kn
999 Kn
 • do 150 000
 • do 600 000
 • 4

Diamond

1499 Kn
1499 Kn
 • do 250 000
 • do 1 000 000
 • 4

* PDV nije uključen u cijenu.

Detaljnije o newsletteru!

Newsletter je direktna marketinška komunikacija kojim se omogućuje ciljano targetiranje, generirano vrlo dinamično, automatizirano i mjerljivo.

Primarni ciljevi marketinga putem elektroničke pošte su:

 • Stvoriti prednost pred konkurentima i privući nove klijente
 • Zadržati postojeće klijente
 • Razviti svijest o tržnoj marki te poboljšati položaj na tržištu
 • Pojačati poslovanje s postojećim klijentima
 • Oživjeti poslovanje s neaktivnim klijentima
 • Raspolagati podacima istraživanja vezanim uz sve ostale ciljeve

Kontinuitet kod slanja newslettera ključan je okidač za povezivanje klijenta s vašim sadržajem i brandom. Kod redovitog newslettera psihološki utjecaj na primatelja je većinski pozitivan, a pošiljatelj mu daje dojam pristupačnosti i zbližavanja.

Internet i u Republici Hrvatskoj postaje nazočan u svim segmentima poslovanja, pa samim time i oglašavanje putem interneta postaje sve važnije i poprima sve šire dimenzije.

Broj korisnika interneta u Republici Hrvatskoj u stalnom je porastu. Procjene govore o preko 1.400.000 registriranih internet korisnika. Web nazočnost gospodarskih subjekata više nije samo stvar prestiža već sastavni dio reputacije i ozbiljnosti tvrtke. Međutim, Web nazočnost sama po sebi nije dovoljna već ju je potrebno promovirati i redovito oglašavati.
Rastući broj komercijalnih internet provider-a i u Hrvatskoj pruža sve bolje mogućnosti za oglašavanje. Gotovo svi ti provider-i osim pružanja različitih oblika pristupa na internet i Web hosting-a, nude i mogućnosti promocije putem newsletter-a.

Efikasnost i niski troškovi

Niži troškovi u odnosu na klasične načine oglašavanja, te veći postotak konverzija.

Optimizacija

A/B testiranje – provodi se na način da se A test pošalje određenom postotku korisnika (npr. 25%), dok se test B šalje drugim 25% korisnika, analizirati podatke i vidjeti koji je uspješniji test.

Jednostavnost

Jednostavnost kreiranja, veći naglasak je na sadržaju, ali dizajn se ne smije zanemariti.

Personalizacija poruke

Kreiraju se namjenski i isključivo za pojedinog naručitelja, te zbog sadržaja afirmacija i same tehnologije izrade nisu prenosive niti učinkovite za neku drugu osobu.

Veliki ciljani doseg

Kratak vremenski period za slanje poruka velikom broju ljudi/korisnika

 Izgradite svoju bazu korisnika uz nas!

Pratimo svjetske trendove, koristimo najmodernije alate i ono najvažnije razvili smo vlastitu metodu prilagođavanja svih tih strategija kojom možemo s velikom preciznošću odabrati točno onu kombinaciju koja će Vama donijeti najbolje rezultate za što manje novaca.